Kamus Cepat
From:
Click for switch language.
To:

Indonesian to English: induk keadaan

Indonesian Englishmore result(s)
induk keadaanparent of a statemore
indukmother, chiefmore
keadaansituation, condition, supplying, provisioning, procurementmore
.
inductional, induk, induk ayam, induk kalimat, induk karangan, induk keadaan, induk laporan, induk surat, indukasi timbal balik, induksi,